BETINGELSER ONLINE KURS

SERVICEVILKÅR

Ved å kjøpe programmet nettbaserte kurs fra Jorunn Krokeide AS godtar du følgende juridiske vilkår uten endring, og du anerkjenner å ha lest dem:

TILGANG TIL KURSET/KURSENE

Kursene inkluderer kursinnhold, skriftlig innhold, innspilte videoer og / eller lydinnhold, live og / eller forhåndsinnspilte samtaler og / eller diskusjoner i kursrelaterte forum (samlet kalt “kursmateriale”).

Kurset og kursmaterialet kan bare åpnes av deg – den enkelte som er dokumentert kunde hos Jorunn Krokeide AS. Du godtar at kurset og kursmaterialet, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, kun må brukes av deg som tillatt her og må ikke selges eller distribueres uten Jorunn Krokeide´s AS uttrykkelige skriftlige samtykke.

Din adgang til kurset kan bli tilbakekalt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk eller for ikke å foreta rettidig og full betaling til Jorunn Krokeide AS for kjøp av kurset.

Å SKAPE EN KONTO

For å få tilgang til kurset, kan du bli bedt om å gi opplysninger om deg selv, inkludert ditt navn, e-postadresse, brukernavn og passord og annen personlig informasjon. Du aksepterer at informasjonen du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.

VÅR INTELLEKTUELLE EIENDOM

Du godtar at kurset og kursmaterialet inneholder informasjon som eies av Jorunn Krokeide AS og er beskyttet av opphavsrett. Du aksepterer å ikke bruke kurset eller kursmaterialet på en måte som utgjør en overtredelse av Jorunn Krokeide´s AS rettigheter eller som ikke er autorisert av Jorunn Krokeide AS. Bruken og deling av Jorunn Krokeide´s kurs og kursmateriale, på en måte som ikke er akseptert, er strengt forbudt og krenker Jorunn Krokeide´s rettigheter og kan utsette deg for søksmål for brudd på Jorunn Krokeide´s immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en personlig brukertilgang til kurset og kursmaterialet til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk. Med mindre annet er oppgitt, bekrefter du og aksepterer at du ikke har rett til å modifisere, redigere, kopiere, selge, distribuere, duplisere, lease, reprodusere, endre, forbedre eller på noen måte utnytte noe av kurset eller kursmaterialet på noen måte eller medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler). Du skal ikke fjerne noen forfatterbetegnelse fra noen deler av kurset og kursmaterialent.

BETALING AV KURSET/KURSENE

Du samtykker i å foreta rettidig og full betaling til Jorunn Krokeide AS for kurset (uansett om du valgte å betale kurset i sin helhet eller med en betalingsplan).

Du autoriserer Jorunn Krokeide AS til automatisk å trekke kredittkortet på filen for alle kursbalanser som du skylder, og du samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert og oppdatert. Hvis noen betaling er utilstrekkelig eller blir avvist av en eller annen grunn, kan Jorunn Krokeide tilbakekalle tilgangen til kurset og fremtidige beløp som forfaller til betaling fortfaller da i sin helhet. 

ANGRERETT

Det er ingen angrerett eller pengene tilbake garanti på disse kursene. 

TILGANG TIL KURS/KURSMATERIALET

Du beholder tilgangen til kursene/kursmaterialet i 12 måneder. Kursmaterialet i medlemskasportalen har du tilgang til så lenge du er medlem.

KUNDESERVICE

E-poststøtte til kurset vil være tilgjengelig på post@jorunnkrokeide.no

KUNDETILBAKEMELDINGER

Med din tillatelse er du enig i at Jorunn Krokeide AS har rett til å bruke dine tilbakemelding, enten i form av e-post, undersøkelser, kommentarer, diskusjoner i kursrelaterte forum, samtaler, videosamtaler eller annet, med det formål å markedsføre eller fremme kurset. 

LOVGIVENDE FORMÅL 

For å få tilgang til eller bruke kurset må du være minst atten (18) år gammel og ha den nødvendige makt og myndighet til å inngå disse vilkårene for bruk. Du kan bare bruke kurset for lovlige og legitime formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som er gjort av deg. Du skal ikke legge inn eller overføre noe materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, forringende, uanstendig eller på annen måte anstøtende eller strider mot norsk lov.

REFUSJON AV TJENESTE

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til kurset og kursmaterialet til enhver person, uten forpliktelse til å tildele grunn til å gjøre det. Vi kan til enhver tid endre eller avbryte ethvert aspekt eller trekk ved kurset, forutsatt at vi oppfyller vårt tidligere ansvar til deg basert på godkjenning av betalingen.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra kurset uten tilbakebetaling dersom du bryter disse vilkårene.

FEIL, UNØYAKTIGHETER OG MANGLER

Informasjon gitt om eller i kurset eller kursmaterialet kan endres. Jorunn Krokeide gir ingen garanti for at informasjonen, uavhengig av kilden, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri. Jorunn Krokeide AS frasier seg ethvert ansvar for unøyaktighet, feil eller ufullstendighet i kurset eller i kursmaterialet.

FORHOLDET MELLOM PARTENE

Du godtar at Jorunn Krokeide AS opptrer som en uavhengig entreprenør, og at det ikke opprettes et partnerskap eller et joint venture mellom oss.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved å kjøpe kurset aksepterer du, du aksepterer og forstår at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremdrift og dine resultater, og at vi ikke tilbyr noen garantier, angående fremtidig inntjening, resultat, markedsføringsevne eller kundetilgang av noe slag. Jorunn Krokeide AS garanterer ikke at du får noen resultater ved hjelp av noen av våre ideer, verktøy, strategier eller anbefalinger, og ingenting i kurset vårt er et løfte eller garanti for slike resultater.

Du er også selv ansvarlig for å ha kontakt med din forening, følge instrukser og lover gitt deg av denne og norsk lov.

TREDJEPARTS RESSURSER

Kurset eller kursmaterialet kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen tilknytning til Jorunn Krokeide AS. Du erkjenner ansvaret for og antar all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.

ANSVARSBEGRENSNING

Du er enig i at Jorunn Krokeide AS ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle indirekte, spesielle, følgeskader eller straffbare skader (inkludert tapt fortjeneste) som oppstår. Jorunn Krokeide AS ´s ansvar vil under ingen omstendigheter overstige prisen kunden faktisk betalte til Jorunn Krokeide AS for kurset.

ENDRE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer er effektive umiddelbart ved at vi legger inn de nye vilkårene for bruk av dette kurset på nettsiden www. https://terapeuter.jorunnkrokeide.no/terms-and-conditions/

Eventuell bruk av kurset av deg etter at en endring er gjort betyr at du godtar disse endringene.

EFFEKTEN AV OVERSKRIFTENE

Emneoverskriftene i avsnittene i vilkårene for bruk er kun inkludert for enkelhets skyld og skal ikke påvirke fortolkning av noen av bestemmelsene.

VÅR PERSONVERNPOLICY

Vennligst se vår personvernerklæring: https://terapeuter.jorunnkrokeide.no/privacy-policy/

Oppdatert dato: Desember 2021